Tjänster

Privatperson

Privatpersons Tjänster

9

Central & Kabelbyte

Vi kan hjälpa till att byta ut en gammal proppcentral eller tjärkablar till en ny central med jordfelsbrytare, automatsäkringar och nya ledningar.

9

Nybyggnationer

Ska ni bygga nytt så kan vi vara med direkt från grund när huvudmatningen ska in tills att fastigheten är besiktad och elsäkerhetsintyget är påskrivet.
9

Felsökning

Om er elanläggning inte fungerar som den ska så kan vi hjälpa er att med att felsöka vad problemet är och åtgärda det.
9

Elbilsladdare

Vi kan hjälpa dig att framtidssäkra med elbilsladdare.
Företag

Företags Tjänster

9

Elbilsladdare

Vi kan hjälpa dig att framtidssäkra med elbilsladdare.
9

Felsökning

Om er elanläggning inte fungerar som den ska så kan vi hjälpa er att med att felsöka vad problemet är och åtgärda det.
9

Central & Kabelbyte

Vi kan hjälpa till att byta ut en gammal proppcentral eller tjärkablar till en ny central med jordfelsbrytare, automatsäkringar och nya ledningar.
9

Anbud

Om ni har ett specifikt uppdrag så ställer vi gärna upp med en offert och vår kunskap.